ALLWEILER VIỆT NAM

ALLWEILER VIỆT NAM

ALLWEILER VIỆT NAM I.GIỚI THIỆU

ALLWEILER là nhãn hiệu phân phối và cung cấp nhiều loại bơm phù hợp ứng dụng trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Vì Vậy, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian nhanh nhất của giai đoạn tìm kiếm, cài đặt, bảo trì và dịch vụ.

Hơn nữa, mạng lưới dịch vụ toàn cầu của ALLWEILER tạo điều kiện bảo trì và dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy, bao gồm cả việc vận chuyển nhanh các bộ phận thay thế.
ALLWEILER Việt Nam – Công ty TNHH Kỹ Thuật TKT đại lý nhập khẩu và phân phối  chính hãng toàn bộ sản phẩm chính hãng của ALLWEILER trên toàn thị trường Việt Nam.

II. CÁC SẢN PHẨM CỦA ALLWEILER

Đối với , nhu cầu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cam kết này đối với khách hàng của  có nghĩa là công ty chúng tôi có một dòng sản phẩm độc đáo theo nhiều cách.còn cung cấp nhiều loại bơm hoàn chỉnh phù hợp cho các ứng dụng trong mọi ngành. Do đó, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian nhất là giai đoạn tìm kiếm, cài đặt, bảo trì và dịch vụ. cung cấp sản phẩm cho bạn một cách kịp thời và đáng tin cậy cũng như rất quan trọng đối với chúng tôi. Hơn nữa, mạng lưới dịch vụ toàn cầu của  tạo điều kiện bảo trì và dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy, bao gồm cả việc vận chuyển nhanh các bộ phận thay thế.Đối với , nhu cầu của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cam kết này đối với khách hàng của  có nghĩa là công ty chúng tôi có một dòng sản phẩm độc đáo theo nhiều cách.còn cung cấp nhiều loại bơm hoàn chỉnh phù hợp cho các ứng dụng trong mọi ngành. Do đó, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian nhất là giai đoạn tìm kiếm, cài đặt, bảo trì và dịch vụ. cung cấp sản phẩm cho bạn một cách kịp thời và đáng tin cậy cũng như rất quan trọng đối với chúng tôi. Hơn nữa, mạng lưới dịch vụ toàn cầu của  tạo điều kiện bảo trì và dịch vụ nhanh chóng và đáng tin cậy, bao gồm cả việc vận chuyển nhanh các bộ phận thay thế.

BỘ PHẬN KINH DOANH – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT