Bronkhorst Việt Nam

Bronkhorst Viet Nam

Bronkhorst Việt Nam

Công ty TNHH Kỹ Thuật TKT là đại lý chuyên phân phối thiết bị của hãng Bronkhorst tại thị trường Việt Nam. Bronkhorst được thành lập năm 1981 với các sản phẩm chuyên dụng cho lĩnh vự đo lường (đo lưu lượng) với ngưỡng đo cực kì nhỏ và độ chính xác cực kì cao mà khó có hãng nào trên thế giới đáp ứng được, đó là thế mạnh của Brokhorst. Sản phẩm được dùng phổ biến trong phòng lab, môi trường công nghiệp và đặc biệt có thể đáp ứng được trong môi trường nguy hiểm, khả năng cháy nổ cao (hazardous areas).

 

Một số sản phẩm tiêu biểu của Bronkhorst như bên dưới:

1. Mass flow meter for Gas

2. Mass Flow meter for Liquid

3. Pressure meter/ Pressure controller

4. Control Valves

là đại lý chuyên phân phối thiết bị của hãng tại thị trường Việt Nam. được thành lập năm 1981 với các sản phẩm chuyên dụng cho lĩnh vự đo lường (đo lưu lượng) với ngưỡng đo cực kì nhỏ và độ chính xác cực kì cao mà khó có hãng nào trên thế giới đáp ứng được, đó là thế mạnh của. Sản phẩm của hãng được dùng phổ biến trong phòng lab, môi trường công nghiệp và đặc biệt có thể đáp Bronkhorst Việt Namứng được trong môi trường nguy hiểm, khả năng cháy nổ cao (hazardous areas).

là đại lý chuyên phân phối thiết bị của hãng tại thị trường Việt Nam. được thành lập năm 1981 với các sản phẩm chuyên dụng cho lĩnh vự đo lường (đo lưu lượng) với ngưỡng đo cực kì nhỏ và độ chính xác cực kì cao mà khó có hãng nào trên thế giới đáp ứng được, đó là thế mạnh của. Sản phBronkhorst Việt NamBronkhorst Việt Namẩm của hãng được dùng phổ biến trong phòng lab, môi trường công nghiệp và đặc biệt có thể đáp ứng được trong môi trường nguy hiểm, khả năng cháy nổ cao (hazardous areas).

Để được tư vấn và báo giá xin vui lòng liên hệ:

BỘ PHẬN KINH DOANH – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT

chuyên dụng cho lĩnh vự đo lường (đo lưu lượng) với ngưỡng đo cực kì nhỏ và độ chính xác cực kì cao mà khó có hãng nào trên thế giới đáp ứng được, đó là thế mạnh của. Sản phẩm của hãng được dùng phổ biến trong phòng lab, môi trường công nghiệp và đặc biệt có thể đáp ứng được trong môi trường nguy hiểm, khả năng cháy nổ cao (hazardous areas).

là đại lý chuyên phân phối thiết bị của hãng tại thị trường Việt Nam. được thành lập năm 1981 với các sản phẩm chuyên dụng cho lĩnh vự đo lường (đo lưu lượng) với ngưỡng đo cực kì nhỏ và độ chính xác cực kì cao mà khó có hãng nào trên thế giới đáp ứng được, đó là thế mạnh của. Sản phẩm của hãng được dùng phổ biến trong phòng lab, môi trường công nghiệp và đặc biệt có thể đáp ứng được trong môi trường nguy hiểm, khả năng cháy nổ cao (hazardous areas).