Products of Honeywell Process Instrumentation

Honeywell Viet Nam

I. Single Loop PID controllers

 

Honeywell Viet Nam

Choosing the Right Honeywell 1/4 DIN Digital Controller

II. Multiloop PID controllers

 

Honeywell Viet Nam (Dai ly Honeywell Viet Nam)

III. Digital Controllers with programmable

IV. Actuator Motors

 

 

 

Honeywell Viet Nam

Choosing the Right Honeywell Rotary and Electric Actuator Motors -1

Honeywell Viet Nam

Choosing the Right Honeywell Rotary and Electric Actuator Motors -2

V. Transmitters for Temperature, Pressure, Level, and Flow

VI. Tank Level Gauging

V. Analytical Systems

VI. Recorders and Data Acquisition

 

Dai Ly Honeywell Viet Nam

Choosing the Right Honeywell Circular Chart Recorder

Nam)

Dai ly Honeywell Viet Nam

Choosing-the-Right-Honeywell-GR-Advanced-Paperless-Recorder

 

VII. Wireless Sensors and Transmitters

Để được tư vấn và báo giá xin vui lòng liên hệ:

BỘ PHẬN KINH DOANH – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT