SIKO VIET NAM

Công ty TNHH Kỹ Thuật TKT là đại lý của hãng SIKO, chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm SIKO tại Việt Nam.
Các sản phẩm chính của SIKO là cảm biến, encoder, thiết bị đo….
SIKO có trụ sở chính tại Germany và có hơn 60 văn phòng đại diện và phân xưởng sản xuất trên toàn thế giới.
Có thể nói các sản phẩm của SIKO còn khá xa lạ tại thì trường Việt Nam vì tính chuyên dụng của nó. Các sản phẩm của SIKO được thiết kế cho những ứng dụng đặc biệt và chuyên dụng và gần như không có đối thủ về tính năng ứng dụng đặc biệt đó. Đó là lý do tại sao SIKO được ít biết đến tại thị trường Việt Nam.

Các sản phẩm SIKO điển hình như sau:

Position Indicators – SIKO

Mechanical digital position indicators, Electronic digital position indicators, Control knobs; Mechanical analog position indicators and handwheels, Clamping Plates. 

Download Catalogue:

Sản phẩm SIKO

Siko

 Rotary encoders – SIKO:

Absolute rotary encoders, Incremental rotary encoders, Geared potentiometer, Electronic displays.

Download Catalogue:

Sản phẩm SIKO

SIKO rotary encoders

Wire-Actuated Encoders – SIKO

Wire-Actuated Encoders, Optical distance sensors.

Download Catalogue:

Sản phẩm SIKO

SIKO

DriveLine: Actuators – SIKO

Fieldbus actuators, Analog actuators, Incremental actuators

Download Catalogue:

Sản phẩm SIKO

SIKO, siko viet nam

Magnetic linear and angular measurement- SIKO

Magnetic sensors, Magnetic bands, Magnetic rings, Electronic displays, Translation modules, Inclinometers / tilt sensors.

Download Catalogue:

Sản phẩm SIKO

SIKO, siko viet nam

High-precision optical measuring system- SIKO

Optical sensors, Optical tape

 

Để được tư vấn và báo giá xin vui lòng liên hệ:

BỘ PHẬN KINH DOANH – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT

 

Các mã sản phẩm phổ biến của SIKO tại Việt Nam:

DA02 – SIKO   SIKO VIỆT NAM

DA04- SIKO   SIKO VIỆT NAM

DA05/1 -SIKO   SIKO VIỆT NAM

DA08 – SIKO   SIKO VIỆT NAM

DA09 – SIKO   SIKO VIỆT NAM

DA10 – SIKO   SIKO VIỆT NAM

DA10R/1 – SIKO; AP04 – SIKO; AP04S – SIKO; AP24 – SIKO; DE04 – SIKO; DE10 – SIKO; DE10P – SIKO; GS04 – SIKO; KHB – SIKO, HK/HKL – SIKO; HS/HSL – SIKO; HST – SIKO; HG – SIKO; HR – SIKO; HR5 – SIKO; HKF – SIKO; S50/1 – SIKO; S80/1 – SIKO; SZ80/1 – SIKO; S120/1 – SIKO; DKE01 – SIKO; DK01 – SIKO; DK02 – SIKO; DK03 – SIKODK03 – SIKODK05 – SIKODKA02 – SIKO; DA08-01-4-10-1-i-30-0-II (SIKO); DA10-12-10-1-i-30-WK-A-II-0-K-OAD-BP (SIKO); MA10/4

Model / Code Description
DA09S0087COUNTER, VIET NAM
IG060575ENCODER, VIET NAM
MSK5004E120LDI1ENCODER MAGNETIC LINEAR, VIET NAM
SGW-0144WIRE-ACTUATED ENCODER 4000MM, VIET NAM
LUMP-2010XYLASER LUMP DETECTOR, VIET NAM
DA0404101E14SCONTROL, VIET NAM
MA1031S12CONTROL, VIET NAM
WK5010244096GIP2CONTROL, VIET NAM
MSK3200012ENCODER, VIET NAM
MS500-0005MAGNETIC SENSOR 5METER W/MAGNETIC STRIP, VIET NAM
DA10-3545DIGITAL INDICATOR ROTATING 16CPT 25MM BORE, VIET NAM
4E1PUR150LD00525800MAGNETIC SENSOR 24VDC, VIET NAM
DA09S061003E1905INDICATOR, VIET NAM
71365CAP SCREENED FOR 9-POL., VIET NAM
76572CONNECTOR, VIET NAM
80912BRACKET, VIET NAM
71364D-SUB-PIN, 9-POL., VIET NAM
81351MATING CONNECTOR
71366D-SUB-BUSHING, 9-POL., VIET NAM
76141CONNECTOR, VIET NAM
73946CAP SCREENED FOR 15-POL. D.SUB, VIET NAM
73947D-SUB-BUSHING, 15-POL., VIET NAM
82131BRACKET, VIET NAM
82247CONNECTOR, VIET NAM
79666CONNECTOR, VIET NAM
82815BUS-TERMINATING-PLUG CAN-BUS
81363CONNECTOR, VIET NAM
81487CONNECTOR, VIET NAM
83006CONNECTOR, VIET NAM
82182CONNECTOR, VIET NAM
83525MATING CONNECTOR 5-POL., VIET NAM
82805MATING CONNECTOR, VIET NAM
82406SHAFT COVER, VIET NAM
82804MATING CONNECTOR, VIET NAM
83526CONNECTOR, VIET NAM
82816BUS-TERMINATING-PLUG, VIET NAM
83991MATING CONNECTOR, VIET NAM
83419MATING CONNECTOR, VIET NAM
83091CONNECTOR, VIET NAM
84109CONNECTOR, VIET NAM
83527MATING CONNECTOR, VIET NAM
83641CLOSING COVER, VIET NAM
84732MATING CONNECTOR, VIET NAM
83642CLOSING COVER, VIET NAM
85278MATING CONNECTOR 12-POL. / ANGLE
83992MATING CONNECTOR, VIET NAM
AG01ACTUATOR, VIET NAM
84209CONNECTOR, VIET NAM
AG04BACTUATOR, VIET NAM
84208BATTERY UNIT, VIET NAM
84210CONNECTOR, VIET NAM
85277MATING CONNECTOR 12-POL. / STRAIGHT
AG12ACTUATOR, VIET NAM
AEATRANSLATION MODULE, VIET NAM
LS1000052ENCODER, VIET NAM
SDA-02-S-E-B-MENCODER WIRE-ACTUATED 2000MM LENGTH METRIC DISPLAY, VIET NAM
WK58009524VDCENCODER, VIET NAM
DA04-1330-02-25-0-IDIGITAL POSITION INDICATOR W/4DIGIT
DA04-1330DIGITAL POSITION INDICATOR W/4DIGIT
GP02-0054POTENTIOMETER GEARED 2WATT
GP02-0053POTENTIOMETER GEARED 2WATT
DA10E1210039368IINDICATOR DIGITAL ROTATING, VIET NAM
DA04-2068-02-15/75-2-EINDICATOR DIGITAL POSITION, VIET NAM
DA10E-0005INDICATOR DIGITAL ROTATING, VIET NAM
S80-N-24-E-1-S-ON-N-C1INDICATOR ANALOG POSITION GRAVITY PRINCIPLE, VIET NAM
DA09S-1198INDICATOR DIGITAL POSITION
VA-038TIMER & COUNTER
GP030594GEARED POTENTIOMETER 10K-1WENDEL 1W/70C, VIET NAM
MS02-0006PC BOARD, VIET NAM
IG06-ABX-117-PVC-E1-2-M1-OC-W01-20ENCODER INCREMENTAL OPTICAL 117RPM 10-28VDC 2M, VIET NAM
10447INDICATOR 130-400MM ANALOG POSITION
DA08-01-5-10-2-I-28-0-IINDICTOR DIGITAL 5 POSITION W/LOCKING LEVER, VIET NAM
1G072585ENCODER, VIET NAM, VIET NAM
MA505-0019LED DISPLAY MAGNETIC, VIET NAM
MSA-A-E10/7.0MAGENTIC ENCODER 8PIN 30FT
EG-KM-XX/XXSOLED DISPLAY MAGNETIC 115VAC
GP020050POTENTIOMETER, VIET NAM
CNRDC242UDRIVE, VIET NAM
MSA-A-I-E10-2MAGNETIC SENSOR CONNECTION MINI-DIN 2METER, VIET NAM
MSA-0119MAGNETIC SENSOR CONNECTION MINI-DIN 2METER, VIET NAM
MSA-A-I-E8-2MAGNETIC SENSOR CONNECTION D-SUB 9-PIN 2METER, VIET NAM
IG170176ENCODER, VIET NAM
LASER-2025-XYLASER GAUGING SYSTEM DIAMETER GAUGE .2-25MM, VIET NAM
AEA-PP-4-XX/XX-LSATRANSLATION MODULE OUTPUT PARALLEL 24VDC, VIET NAM
AEA-0017TRANSLATION MODULE OUTPUT PARALLEL 24VDC
WK5010001ENCODER, VIET NAM
DA0902-3-0-I-28-91POSITION INDICATOR W/5DIGIT DIGITAL
DA09S-02-3.0-1-IPOSITION INDICATOR 20MM 5DIGIT 5DECADE DIGITAL, VIET NAM
MA02/1-EG-2-1-XX/XX-1DISPLAY 110VAC +10/-15PERCENT 6DIGIT 9P
D-79256ENCODER 30V, VIET NAM
AG02-0075-62.2-70W-M-KR/14-D-B-LA-ABM-OMS-S1/00-PB-SW-004ACTUATOR 62.2 GEAR RATIO 70W AXIAL OUT
DA0902POSITION INDICATOR W/5DIGIT DIGITAL
DA09S061003ERH75INDICATOR, VIET NAM
  
MSK500-0013MAGNETIC SENSOR 24VDC
AS510/1TRANSLATION MODULE
AG03ACTUATOR, VIET NAM
AG02ACTUATOR, VIET NAM
AV58MABSOLUTE ENCODER, VIET NAM
AG05ACTUATOR, VIET NAM
BDF-M12BALL HANDLE, VIET NAM
AK18COMPENSATION COUPLING, VIET NAM
AP04SABSOLUTE POSITION INDICATOR
BDF-M6BALL HANDLE, VIET NAM
ASA110HTRANSLATION MODULE
BGF-M12BALL HANDLE, VIET NAM
ASA510HTRANSLATION MODULE
BDF-M8BALL HANDLE, VIET NAM
BAS-0005BUS-TERMINATING-PLUG, VIET NAM
BDF-M10BALL HANDLE, VIET NAM
DK01ROTARY KNOB DIGITAL INDICATOR
DK04DIG. ROTARY KNOB, VIET NAM
BGF-M10BALL HANDLE, VIET NAM
EM500LIMIT SWITCH MAGNET, VIET NAM
BGF-M6BALL HANDLE, VIET NAM, VIET NAM
BGF-M8BALL HANDLE
GBH01ENCODER HOLDER
DK02MECHANICAL CONTROL KNOB
GP09GEARED POTENTIOMETER
DK03ANALOG ROTARY KNOB
DK05DIG. ROTARY KNOB
DKA02ROTARY KNOB W/ ANALOG POSITIONING
GP44GEARED POTENTIOMETER, VIET NAM
GP02GEARED POTENTIOMETER
HK12HANDWHEEL, VIET NAM
GP04/1GEARED POTENTIOMETER
GP03/1GEARED POTENTIOMETER, VIET NAM
HK14HANDWHEEL, VIET NAM
GP43GEARED POTENTIOMETER, VIET NAM
HG10HANDWHEEL, VIET NAM
HK8HANDWHEEL, VIET NAM
HK10HANDWHEEL, VIET NAM
HG5HANDWHEEL, VIET NAM
HR6HANDWHEEL, VIET NAM
HK16HANDWHEEL, VIET NAM
HS14HANDWHEEL, VIET NAM
HK20HANDWHEEL
HKL20HANDWHEEL, VIET NAM, VIET NAM
MA55DISPLAY, VIET NAM
MA505MAGNETIC DISPLAY, VIET NAM
MA564MAGNETIC BAND DISPLAY
MB200PRICE PER M – MAGNETIC BAND, WITH 10 MM
MB2000PRICE PER M – MAGNETIC BAND, 10 MM WIDTH
MB320PRICE PER M – MAGNETIC BAND 10MM WIDTH
MB4000PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MB400PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MB500PRICE PER M – MAGNETIC BAND 10MM WIDTH, PERCISION CLASS 0.1MM
MBAPRICE PER M – MAGNETIC BAND, VIET NAM
MBA110PRICE PER M – MAGNETIC BAND, VIET NAM
MBA1000PRICE PER M – MAGNETIC BAND, VIET NAM
MBA111PRICE PER M – MAGNETIC BAND, VIET NAM
MBA511PRICE PER M – MAGNETIC BAND, VIET NAM
MBA501PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MBR500MAGNETIC RING
MBR200MAGNETIC RING
MBR100MAGNETIC RING
MR500MAGNETIC RING, 64 POLES, VIET NAM
MBR320MAGNETIC RING, VIET NAM
MS500MAGNETIC SENSOR, L DESIGN, VIET NAM
MR200MAGNETIC RING, 50 POLES, VIET NAM
MR320MAGNETIC RING, 100 POLES
MSAMAGNETIC SENSOR, VIET NAM,
MR50MEASURING PINION, VIET NAM
MRI01MAGNETIC RING, VIET NAM
MSA111CMAGNETIC SENSOR
MS02MOTOR CONTROL MODULE TYPE
MS100/1MAGNETIC SENSOR
MS500HMAGNETIC SENSOR
MSK1100MAGNETIC SENSOR
MSK210PMAGNETIC SENSOR
MSA501MAGNETIC SENSOR
MSK320PMAGNETIC SENSOR
MSA1000MAGNETIC SENSOR
MSA511MAGNETIC SENSOR
MSK1000MAGNETIC SENSOR
MSK400/1MAGNETIC SENSOR
MSK2000MAGNETIC SENSOR
MSK5100MAGNETIC SENSOR
MSK210MAGNETIC SENSOR
MSK320MAGNETIC SENSOR
HR11HANDWHEEL, VIET NAM
HR5HANDWHEEL, VIET NAM
HS12HANDWHEEL
HS10HANDWHEEL
HS16HANDWHEEL, VIET NAM
HS18HANDWHEEL
HS8HANDWHEEL, VIET NAM
HSL20HANDWHEEL
HST11HANDWHEEL, VIET NAM
HST7HANDWHEEL, VIET NAM
HST8HANDWHEEL, VIET NAM
IG04MINCREMENTAL ENCODER
IG06INCREMENTAL ENCODER
IG07INCREMENTAL ENCODER
IG07MINCREMENTAL ENCODER
IG09MINCREMENTAL ENCODER
IG16INCREMENTAL ENCODER
IG17INCREMENTAL ENCODER
IV28M/1INCREMENTAL ENCODER
IH58MINCREMENTAL ENCODER
IV58MINCREMENTAL ENCODER
IH28MINCREMENTAL ENCODER
KHB13HANDWHEEL, VIET NAM
KHB15HANDWHEEL, VIET NAM
KHB20HANDWHEEL, VIET NAM
KHB9HANDWHEEL, VIET NAM
KP04CLAMPING PLATE, VIET NAM
KP09CLAMPING PLATE, VIET NAM
LE1100MAGNETIC SENSOR, VIET NAM
LE200MAGNETIC SENSOR
MA07/1DISPLAY, VIET NAM
MA100/2MAGNETIC BAND DISPLAY
LS100MAGNETIC SENSOR
MA3553 AXIS DISPLAY
MA10/4DISPLAY
MA50ABSOLUTE POSITION DISPLAY
MA502MAGNETIC BAND DISPLAY
MA503/2MAGNETIC BAND DISPLAY
MA503WLWIRELESS AMINS-INDEPENDENT
MA506MAGNETIC BAND DISPLAY
MA504/1MAGNETIC BAND DISPLAY
MA508MAGNETIC BAND DISPLAY
MA561MAGNETIC BAND DISPLAY
RH08REDUCING SLEEVE
MSK4000MAGNETIC SENSOR
MSK5000MAGNETIC SENSOR
S120/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
S50/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
MSK5000RMAGNETIC SENSOR
MZ1000MEASURING RACK (PER METER)
RH07REDUCING SLEEVE
S50/1WPOSITION INDICATOR, WATER-TIGHT
S50/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
S70/1WPOSITION INDICATOR, WATER-TIGHT
RTX500MODULE
S120/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
S120/1WPOSITION INDICATOR, WATER-TIGHT
S80/1WPOSITION INDICATOR, WATER-TIGHT
SG20WIRE-ACTUATED ENCODER
S70/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
S70/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
S80/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
S80/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
SG30WIRE-ACTUATED ENCODER
SG42WIRE-ACTUATED ENCODER
SG21WIRE-ACTUATED ENCODER
SG10WIRE-ACTUATED ENCODER
SG120WIRE-ACTUATED ENCODER
SGL135WIRE-ACTUATED ENCODER
UG-M10FOLDING HANDLE
SGP/1WIRE-ACTUATED ENCODER
SG32WIRE-ACTUATED ENCODER
SG5WIRE-ACTUATED ENCODER
SG60WIRE-ACTUATED ENCODER
SG31WIRE-ACTUATED ENCODER
UG-M8FOLDING HANDLE
ZGD-M10CYLINDER HANDLE
ZSKCOGWHEEL SENSOR
SZ80/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
SZ80/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
WV36M/CANABSOLUTE ENCODER
WV36M/SSIABSOLUTE ENCODER
ZG20GEAR UNIT
ZGD-M6CYLINDER HANDLE
ZGD-M8CYLINDER HANDLE
DA09S2589POSITIONER
Model / Code Description
DA09S0087COUNTER
IG060575ENCODER
MSK5004E120LDI1ENCODER MAGNETIC LINEAR
SGW-0144WIRE-ACTUATED ENCODER 4000MM
LUMP-2010XYLASER LUMP DETECTOR
DA0404101E14SCONTROL
MA1031S12CONTROL
WK5010244096GIP2CONTROL
MSK3200012ENCODER
MS500-0005MAGNETIC SENSOR 5METER W/MAGNETIC STRIP
DA10-3545DIGITAL INDICATOR ROTATING 16CPT 25MM BORE
LS1000052ENCODER
SDA-02-S-E-B-MENCODER WIRE-ACTUATED 2000MM LENGTH METRIC DISPLAY
WK58009524VDCENCODER
DA04-1330-02-25-0-IDIGITAL POSITION INDICATOR W/4DIGIT
DA04-1330DIGITAL POSITION INDICATOR W/4DIGIT
GP02-0054POTENTIOMETER GEARED 2WATT
GP02-0053POTENTIOMETER GEARED 2WATT
DA10E1210039368IINDICATOR DIGITAL ROTATING
DA04-2068-02-15/75-2-EINDICATOR DIGITAL POSITION
DA10E-0005INDICATOR DIGITAL ROTATING
S80-N-24-E-1-S-ON-N-C1INDICATOR ANALOG POSITION GRAVITY PRINCIPLE
DA09S-1198INDICATOR DIGITAL POSITION
VA-038TIMER & COUNTER
GP030594GEARED POTENTIOMETER 10K-1WENDEL 1W/70C
MS02-0006PC BOARD
IG06-ABX-117-PVC-E1-2-M1-OC-W01-20ENCODER INCREMENTAL OPTICAL 117RPM 10-28VDC 2M
10447INDICATOR 130-400MM ANALOG POSITION
DA08-01-5-10-2-I-28-0-IINDICTOR DIGITAL 5 POSITION W/LOCKING LEVER
1G072585ENCODER
MA505-0019LED DISPLAY MAGNETIC
MSA-A-E10/7.0MAGENTIC ENCODER 8PIN 30FT
EG-KM-XX/XXSOLED DISPLAY MAGNETIC 115VAC
GP020050POTENTIOMETER
CNRDC242UDRIVE
MSA-A-I-E10-2MAGNETIC SENSOR CONNECTION MINI-DIN 2METER
MSA-0119MAGNETIC SENSOR CONNECTION MINI-DIN 2METER
MSA-A-I-E8-2MAGNETIC SENSOR CONNECTION D-SUB 9-PIN 2METER
IG170176ENCODER
LASER-2025-XYLASER GAUGING SYSTEM DIAMETER GAUGE .2-25MM
AEA-PP-4-XX/XX-LSATRANSLATION MODULE OUTPUT PARALLEL 24VDC
AEA-0017TRANSLATION MODULE OUTPUT PARALLEL 24VDC
WK5010001ENCODER
DA0902-3-0-I-28-91POSITION INDICATOR W/5DIGIT DIGITAL
DA09S-02-3.0-1-IPOSITION INDICATOR 20MM 5DIGIT 5DECADE DIGITAL
MA02/1-EG-2-1-XX/XX-1DISPLAY 110VAC +10/-15PERCENT 6DIGIT 9P
D-79256ENCODER 30V
AG02-0075-62.2-70W-M-KR/14-D-B-LA-ABM-OMS-S1/00-PB-SW-004ACTUATOR 62.2 GEAR RATIO 70W AXIAL OUT
DA0902POSITION INDICATOR W/5DIGIT DIGITAL
DA09S061003ERH75INDICATOR
  
MSK500-0013MAGNETIC SENSOR 24VDC
4E1PUR150LD00525800MAGNETIC SENSOR 24VDC
DA09S061003E1905INDICATOR
71365CAP SCREENED FOR 9-POL.
76572CONNECTOR
80912BRACKET
71364D-SUB-PIN, 9-POL.
81351MATING CONNECTOR
71366D-SUB-BUSHING, 9-POL.
76141CONNECTOR
73946CAP SCREENED FOR 15-POL. D.SUB
73947D-SUB-BUSHING, 15-POL.
82131BRACKET
82247CONNECTOR
79666CONNECTOR
82815BUS-TERMINATING-PLUG CAN-BUS
81363CONNECTOR
81487CONNECTOR
83006CONNECTOR
82182CONNECTOR
83525MATING CONNECTOR 5-POL.
82805MATING CONNECTOR
82406SHAFT COVER
82804MATING CONNECTOR
83526CONNECTOR
82816BUS-TERMINATING-PLUG
83991MATING CONNECTOR
83419MATING CONNECTOR
83091CONNECTOR
84109CONNECTOR
83527MATING CONNECTOR
83641CLOSING COVER
84732MATING CONNECTOR
83642CLOSING COVER
85278MATING CONNECTOR 12-POL. / ANGLE
83992MATING CONNECTOR
AG01ACTUATOR
84209CONNECTOR
AG04BACTUATOR
84208BATTERY UNIT
84210CONNECTOR
85277MATING CONNECTOR 12-POL. / STRAIGHT
AG12ACTUATOR
AEATRANSLATION MODULE
AS510/1TRANSLATION MODULE
AG03ACTUATOR
AG02ACTUATOR
AV58MABSOLUTE ENCODER
AG05ACTUATOR
BDF-M12BALL HANDLE
AK18COMPENSATION COUPLING
AP04SABSOLUTE POSITION INDICATOR
BDF-M6BALL HANDLE
ASA110HTRANSLATION MODULE
BGF-M12BALL HANDLE
ASA510HTRANSLATION MODULE
BDF-M8BALL HANDLE
BAS-0005BUS-TERMINATING-PLUG
BDF-M10BALL HANDLE
DK01ROTARY KNOB DIGITAL INDICATOR
DK04DIG. ROTARY KNOB
BGF-M10BALL HANDLE
EM500LIMIT SWITCH MAGNET
BGF-M6BALL HANDLE
BGF-M8BALL HANDLE
GBH01ENCODER HOLDER
DK02MECHANICAL CONTROL KNOB
GP09GEARED POTENTIOMETER
DK03ANALOG ROTARY KNOB
DK05DIG. ROTARY KNOB
DKA02ROTARY KNOB W/ ANALOG POSITIONING
GP44GEARED POTENTIOMETER
GP02GEARED POTENTIOMETER
HK12HANDWHEEL
GP04/1GEARED POTENTIOMETER
GP03/1GEARED POTENTIOMETER
HK14HANDWHEEL
GP43GEARED POTENTIOMETER
HG10HANDWHEEL
HK8HANDWHEEL
HK10HANDWHEEL
HG5HANDWHEEL
HR6HANDWHEEL
HK16HANDWHEEL
HS14HANDWHEEL
HK20HANDWHEEL
HKL20HANDWHEEL
HR11HANDWHEEL
HR5HANDWHEEL
HS12HANDWHEEL
HS10HANDWHEEL
HS16HANDWHEEL
HS18HANDWHEEL
HS8HANDWHEEL
HSL20HANDWHEEL
HST11HANDWHEEL
HST7HANDWHEEL
HST8HANDWHEEL
IG04MINCREMENTAL ENCODER
IG06INCREMENTAL ENCODER
IG07INCREMENTAL ENCODER
IG07MINCREMENTAL ENCODER
IG09MINCREMENTAL ENCODER
IG16INCREMENTAL ENCODER
IG17INCREMENTAL ENCODER
IV28M/1INCREMENTAL ENCODER
IH58MINCREMENTAL ENCODER
IV58MINCREMENTAL ENCODER
IH28MINCREMENTAL ENCODER
KHB13HANDWHEEL
KHB15HANDWHEEL
KHB20HANDWHEEL
KHB9HANDWHEEL
KP04CLAMPING PLATE
KP09CLAMPING PLATE
LE1100MAGNETIC SENSOR
LE200MAGNETIC SENSOR
MA07/1DISPLAY
MA100/2MAGNETIC BAND DISPLAY
LS100MAGNETIC SENSOR
MA3553 AXIS DISPLAY
MA10/4DISPLAY
MA50ABSOLUTE POSITION DISPLAY
MA502MAGNETIC BAND DISPLAY
MA503/2MAGNETIC BAND DISPLAY
MA503WLWIRELESS AMINS-INDEPENDENT
MA506MAGNETIC BAND DISPLAY
MA504/1MAGNETIC BAND DISPLAY
MA508MAGNETIC BAND DISPLAY
MA561MAGNETIC BAND DISPLAY
MA55DISPLAY
MA505MAGNETIC DISPLAY
MA564MAGNETIC BAND DISPLAY
MB200PRICE PER M – MAGNETIC BAND, WITH 10 MM
MB2000PRICE PER M – MAGNETIC BAND, 10 MM WIDTH
MB320PRICE PER M – MAGNETIC BAND 10MM WIDTH
MB4000PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MB400PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MB500PRICE PER M – MAGNETIC BAND 10MM WIDTH, PERCISION CLASS 0.1MM
MBAPRICE PER M – MAGNETIC BAND
MBA110PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MBA1000PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MBA111PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MBA511PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MBA501PRICE PER M – MAGNETIC BAND
MBR500MAGNETIC RING
MBR200MAGNETIC RING
MBR100MAGNETIC RING
MR500MAGNETIC RING, 64 POLES
MBR320MAGNETIC RING
MS500MAGNETIC SENSOR, L DESIGN
MR200MAGNETIC RING, 50 POLES
MR320MAGNETIC RING, 100 POLES
MSAMAGNETIC SENSOR
MR50MEASURING PINION
MRI01MAGNETIC RING
MSA111CMAGNETIC SENSOR
MS02MOTOR CONTROL MODULE TYPE
MS100/1MAGNETIC SENSOR
MS500HMAGNETIC SENSOR
MSK1100MAGNETIC SENSOR
MSK210PMAGNETIC SENSOR
MSA501MAGNETIC SENSOR
MSK320PMAGNETIC SENSOR
MSA1000MAGNETIC SENSOR
MSA511MAGNETIC SENSOR
MSK1000MAGNETIC SENSOR
MSK400/1MAGNETIC SENSOR
MSK2000MAGNETIC SENSOR
MSK5100MAGNETIC SENSOR
MSK210MAGNETIC SENSOR
MSK320MAGNETIC SENSOR
RH08REDUCING SLEEVE
MSK4000MAGNETIC SENSOR
MSK5000MAGNETIC SENSOR
S120/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
S50/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
MSK5000RMAGNETIC SENSOR
MZ1000MEASURING RACK (PER METER)
RH07REDUCING SLEEVE
S50/1WPOSITION INDICATOR, WATER-TIGHT
S50/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
S70/1WPOSITION INDICATOR, WATER-TIGHT
RTX500MODULE
S120/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
S120/1WPOSITION INDICATOR, WATER-TIGHT
S80/1WPOSITION INDICATOR, WATER-TIGHT
SG20WIRE-ACTUATED ENCODER
S70/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
S70/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
S80/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
S80/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
SG30WIRE-ACTUATED ENCODER
SG42WIRE-ACTUATED ENCODER
SG21WIRE-ACTUATED ENCODER
SG10WIRE-ACTUATED ENCODER
SG120WIRE-ACTUATED ENCODER
SGL135WIRE-ACTUATED ENCODER
UG-M10FOLDING HANDLE
SGP/1WIRE-ACTUATED ENCODER
SG32WIRE-ACTUATED ENCODER
SG5WIRE-ACTUATED ENCODER
SG60WIRE-ACTUATED ENCODER
SG31WIRE-ACTUATED ENCODER
UG-M8FOLDING HANDLE
ZGD-M10CYLINDER HANDLE
ZSKCOGWHEEL SENSOR
SZ80/1NPOSITION INDICATOR, DUST-TIGHT
SZ80/1PPOSITION INDICATOR, OIL FILLED
WV36M/CANABSOLUTE ENCODER
WV36M/SSIABSOLUTE ENCODER
ZG20GEAR UNIT
ZGD-M6CYLINDER HANDLE
ZGD-M8CYLINDER HANDLE
DA09S2589POSITIONER
MS0032SENSOR
WK50/1-0001-24VDC/20%ABSOLUTE OPTICAL ENCODER W/HOLLOW SHAFT
IK50-24VDC/20INTERCONNECT BOX 3PORT W/DC FILTER 20PERCENT
SG100145ENCODER
SG100223ENCODER
MSK320-0312POSITION SENSOR 24 VOLT D.C. OPERATING VOLTAGE
SZ80-0677POSITION INDICATOR 5DIGIT COUNTER-CLOCKWISE
SZ80N-10-E-10POSITION INDICATOR 5DIGIT COUNTER-CLOCKWISE
MSK500-0005MAGNETIC SENSOR 5VDC
DA09S0312INDICATOR
DA04019302100E14INDICATOR
LE10010033ENCODER
MB20000153STRIP
MSA0142SENSOR
MA5610001DISPLAY
MSK500-0003MAGNETIC SENSOR MODULE 24VDC
SZ8010060COUNTER
DA09S-9558POSITION INDICATOR COUNTER 07-3-0003.0-1 RIGHT
GP030373POTENTIOMETER
0802-5.0-1-.875DIGITAL INDICATOR
0902-00050-1-875INDICATOR DIGITAL
DA09S0030COUNTER
MSK2100004SENSOR
AP040002MODULATOR
DA040971INDICATOR
IG07-3412-ABX-1024-LDINCREMENTAL ENCODER 5VDC 1024 PPR
DA0902-4.0-I-34/92INDICATOR DIGITAL W/5 DIDGIT
S50G-12-I-2PTBACK-MOUNT PRESSURE GAUGE 0-12PSI OIL FILLED
GP0310004POTENTIOMETER
MSK2000-0006ENCODER
MSK2000-0009ENCODER
IG171018ENCODER
IV58M0125ENCODER

Đại lý SIKO tại Việt Nam

Setpoint display AP10T   Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Electronic position indicator AP04     

Electronic position indicator AP04S   

Setpoint display AP24     Đại lý SIKO tại Việt Nam

Electronic position indicator DE04      Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Electronic position indicator DE10     

Electronic position indicator DE10P   

Control knob DK01         Đại lý SIKO tại Việt Nam

Control knob DK02         Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Digital position indicator DA02 Đại lý SIKO tại Việt Nam

Digital position indicator DA04 Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Digital position indicator DA05/1       

Digital position indicator DA08

Digital position indicator DA09S        Đại lý SIKO tại Việt Nam

Digital position indicator DA10 Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Digital position indicator DA10R/1    

Electronic position indicator AP10     

Electronic position indicator AP10S    Đại lý SIKO tại Việt Nam

 

Control knob DK03        

 

Đại lý SIKO tại Việt Nam

Control knob DK04        

Control knob DK05         Đại lý SIKO tại Việt Nam

Control knob DKA02      Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Electronic control knob DKE01

Clamping plate KP04     

Incremental encoder IG06        

Incremental encoder IG07        

Incremental encoder IG09M      Đại lý SIKO tại Việt Nam

Incremental encoder IV28M/1   Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Incremental encoder IV58M     

Incremental encoder IH58M     

Absolute encoder AV58M         Đại lý SIKO tại Việt Nam

Absolute encoder AH25S Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Absolute encoder AH36M        

Clamping plate KPL04    Đại lý SIKO tại Việt Nam

Clamping plate KPE04    Cảm biến SIKO,encoder SI KO

Clamping plate KP09     

Clamping plate KPL09   

Pneumatic clamping plate KP09P       Đại lý SIKO tại Việt Nam

Incremental encoder IG04M      Cảm biến SIKO,encoder SIKO

 

Đại lý SIKO tại Việt Nam

 

Absolute encoder WV36M/CAN        

Absolute encoder WV36M/SSI  Đại lý SIKO tại Việt Nam

Absolute encoder WV42HD      Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Geared potentiometer GP02     

Electronic display MA48 Đại lý SIKO tại Việt Nam

Easy Touch Control ETC5000   Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Wire-actuated encoder SG5      

Wire-actuated encoder SG10    

Wire-actuated encoder SG20     Đại lý SIKO tại Việt Nam

Wire-actuated encoder SG21     Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Wire-actuated encoder    

SG30Wire-actuated encoder SG31      

Wire-actuated encoder SG32     Đại lý SIKO tại Việt Nam

Wire-actuated encoder SG42     Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Wire-actuated encoder SGP/1   

Wire-actuated encoder SG60    

Wire-actuated encoder SG62     Đại lý SIKO tại Việt Nam

Wire-actuated encoder SG120   Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Wire-actuated encoder SG150  

 

Đại lý SIKO tại Việt Nam

 

Geared potentiometer GP03/1   

Geared potentiometer GP04/1    Đại lý SIKO tại Việt Nam

Geared potentiometer GP09      Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Geared potentiometer GP43     

Geared potentiometer GP44     

Electronic display MA07/1        Đại lý SIKO tại Việt Nam

Electronic display MA10/4        Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Electronic display MA50

Electronic display MA55

 

Distance Sensor LA170  

Distance Sensor LA60     Đại lý SIKO tại Việt Nam

Distance Sensor LT5000  Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Actuator AG02 Fieldbus 

Actuator AG03/1 Fieldbus        

Actuator AG04B Fieldbus         Đại lý SIKO tại Việt Nam

Actuator AG05 Fieldbus  Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Magnetic sensor MSK1000  

These cover high-quality measuring technology (measuring devices and sensors for length measurement, angle measurement, speed measurement and rotational speed measurement) as well as positioning systems for industry and mechanical engineering. We offer solutions for a wide range of different measuring tasks and applications – with a constant focus on the requisite accuracy in recording measurement values.

Working on your behalf or together with you, we develop sensor systems for recording measurement values. The primary focus here is often on reducing setup times and optimizing manufacturing and production.

OEM customers, projects and special solutions or the delivery of spare parts directly to the end user: all of our customers are important to us!

     

Magnetic sensor MSK1100       

Magnetic sensor LE100/1 linear Đại lý SIKO tại Việt Nam

Magnetic sensor LE100/1 rotativ         Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Magnetic sensor LS100  

Magnetic sensor MSA111C

Actuator AG06 Fieldbus 

Đại lý SIKO tại Việt Nam

Translation module ASA110H  

Translation module ASA510H  

Translation module AS510/1     Đại lý SIKO tại Việt Nam

Radio transmitter/receiver RTX500     Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Inclinometer IK360        

Inclinometer IK360L      

Optical Sensor LSC20     Đại lý SIKO tại Việt Nam

Actuator AG25 Fieldbus/IE      

Actuator AG26 Fieldbus/IE       Đại lý SIKO tại Việt Nam

Actuator AG01 Analog    Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Actuator AG02 Analog   

Actuator AG01 Incremental     

Actuator AG02 Incremental      Đại lý SIKO tại Việt Nam

Magnetic sensor MS100/1         Cảm biến SIKO,encoder SIKO

 

Magnetic sensor MS500  Đại lý SIKO tại Việt Nam

Magnetic sensor MS500H ML   Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Magnetic sensor MSK320 linear         

Magnetic sensor MSK320 rotativ       

Magnetic sensor MSK210 linear          Đại lý SIKO tại Việt Nam

Magnetic sensor MSK210 rotativ        Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Magnetic sensor LE200  

Magnetic sensor MSK500/1      

Magnetic sensor MSA511        

Magnetic sensor MSK400/1      

Magnetic sensor MSK2000        Đại lý SIKO tại Việt Nam

Magnetic sensor MSK4000        Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Electronic display MA100/2

Đại lý SIKO tại Việt Nam        

Electronic display MA501

Electronic display MA502         Đại lý SIKO tại Việt Nam

Electronic display MA503/2      Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Electronic display MA504/1     

Electronic display MA506        

Magnetic sensor MSK5000 linear        Đại lý SIKO tại Việt Nam

Magnetic sensor MSK5000 rotativ      Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Magnetic sensor MSK5000T    

Magnetic sensor MSK5100       

Magnetic sensor MSA     Đại lý SIKO tại Việt Nam

Magnetic sensor MSA501         Cảm biến SIKO,encoder SIKO

 

Electronic display MA505         Đại lý SIKO tại Việt Nam

Electronic display MA508         Cảm biến SIKO,encoder SIKO

Electronic display MA561        

Electronic display MA564        

Electronic display MA523/1      Đại lý SIKO tại Việt Nam

Electronic display MA503WL    Cảm biến SIKO,encoder SIKO

These cover high-quality measuring technology (measuring devices and sensors for length measurement, angle measurement, speed measurement and rotational speed measurement) as well as positioning systems for industry and mechanical engineering. We offer solutions for a wide range of different measuring tasks and applications – with a constant focus on the requisite accuracy in recording measurement values.

Working on your behalf or together with you, we develop sensor systems for recording measurement values. The primary focus here is often on reducing setup times and optimizing manufacturing and production.

OEM customers, projects and special solutions or the delivery of spare parts directly to the end user: all of our customers are important to us!

The invention of the mechanical-digital position indicator

 is the inventor of the counter and a global market leader in the field of spindle position indicators and handwheels with position indicators. As a consistent further development,  is transforming the mechanical position indicators and handwheels that are so flexible in use into modern-day generations of programmable electronic spindle indicators that are also compatible with bus-controlled use.

Wide array of position indicators for industry and mechanical engineering applications

PositionLine is a tried-and-tested product family that has grown to accommodate the needs of users. The SIKO position sensors are used in a wide range of different applications, for example  on packaging machines, gage positioning in paper-processing machines and tool positioning on woodworking or metalworking machines. Other typical areas in which the  position indicators can be used include reproducible process settings, workpiece positioning for special machine construction or format adjustments on glassworking machines.Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.

Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.“We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.” This year the award went to for its electronic position indicator AP10. Ronald Goedhart from the Dutch  agency Isotron Systems B.V. took great pleasure in accepting the award.
 

Mechanical position indicators

One special aspect is the mechanical control knobs, which combine the miniaturized handwheel technology with the gear-supported, mechanical digital position indicators in orange.Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde. These controls can be operated in any kind of installation situation thanks to the affixing system, which is based on a torque support.
 Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.“We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.” This year the award went to for its electronic position indicator AP10. Ronald Goedhart from the Dutch  agency Isotron Systems B.V. took great pleasure in accepting the award.

Electronic position indicators

For automation, the electronic spindle positioning systems from offer additional benefits compared with mechanical position indicators. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.Parameters such as spindle pitch, count direction or decimal points are freely programmable. Depending on the model, the position values can be transferred to a control unit via an interface for further processing.
 

Fieldbus and Ethernet communication

Integration in standardized industrial fieldbus systems or Ethernet networks such as Profibus-DP, Profinet-IO, EtherCAT, Ethernet/IP or CANopen is possible with the help of interface converters. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.The spindle position indicators, setpoint displays and linear sensors for slide adjustments are then a key component of monitored format adjustment to raise the efficiency of production machines.

Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.“We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.” This year the award went to for its electronic position indicator AP10. Ronald Goedhart from the Dutch  agency Isotron Systems B.V. took great pleasure in accepting the award.
 

Clamping plates for arresting position indicators

Mechanical and pneumatic clamping plates round off the PositionLine portfolio. They serve to lock a spindle in its position once it has been positioned correctly, thus preventing any unwanted shifting during the production process.

Auch in diesem Jahr war die  GmbH Aussteller auf der SPS IPC Drives, Europas führender Fachmesse für elektrische Automatisierung. Sie fand vom 24.11 – 26.11.2015 in Nürnberg statt. In diesem Rahmen wurde der Seilzuggeber SGH10 als Weltpremiere von SIKO vorgestellt. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.
 Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.“We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.” This year the award went to for its electronic position indicator AP10. Ronald Goedhart from the Dutch  agency Isotron Systems B.V. took great pleasure in accepting the award.
Der i-NOVO Tech Award wird an Produkte verliehen, welche sich durch innovative Anwendungen, wie zum Beispiel die Entwicklung einer neuen Technologie oder einer technologischen Innovation im Herstellungsverfahren, auszeichnen.

Das patentierten Zylindermesssystem SGH10 stellt der eine kleine technische Revolution dar. Anders als bei herkömmlichen Systemen wird zur Erfassung des Hubs eine Seilzugmechanik eingesetzt, welche direkt im Zylinder verbaut ist. Das Seil der Seilzugmechanik wird an den Kolbenkopf geschraubt.
Die Vorteile des Seilzuggebers SGH10 liegen auf der Hand: Dadurch, dass der Kolben nicht aufgebohrt werden muss, wird nicht nur der Herstellungsprozess vereinfacht und somit Zeit und Geld eingespart, sondern der Kolben bleibt gleichzeitig auch stabiler! Und nicht nur das: Er kann sogar in Te

Clamping plates for arresting position indicators

Mechanical and pneumatic clamping plates round off the  PositionLine portfolio. They serve to lock a spindle in its position once it has been positioned correctly, thus preventing any unwanted shifting during the production process.

Auch in diesem Jahr war die GmbH Aussteller auf der SPS IPC Drives, Europas führender Fachmesse für elektrische Automatisierung. Sie fand vom 24.11 – 26.11.2015 in Nürnberg statt. In diesem Rahmen wurde der Seilzuggeber SGH10 als Weltpremiere von vorgestellt. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen.Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.

Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.“We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.” This year the award went to for its electronic position indicator AP10. Ronald Goedhart from the Dutch  agency Isotron Systems B.V. took great pleasure in accepting the award.

Five German Championships, a European Championship gold medal and a World Championship gold medal: With the support of GmbH the Lexware mountain bike team can look back over a 2015 season that has been crowned with success. In all the team won five German championships, more than ever before. “We can be really pleased with our success over the past season. Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. “We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.”On both national and international levels, from sprints through to marathons, the team was able to collect titles, victories and medals and continue on their previous successful path.

he ETOP Innovation Award is presented at the “Elektrotechniek 2015” trade fair, one of the most important shows of the industry in the Netherlands. This year the award went to for its electronic position indicator AP10. In all the team won five German championships, more than ever before. “We can be really pleased with our success over the past season. Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. “We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.”Ronald Goedhart from the Dutch agency Isotron Systems B.V. took great pleasure in accepting the award.

The electronic position indicator AP10 is used to monitor format adjustment, helps to minimise tooling times and therefore boost machine efficiency. It also features a bus interface. More information on the product is available here: Electronic position

The electronic position indicator AP10 is used to monitor format adjustment, helps to minimise tooling times and therefore boost machine efficiency. It also features a bus interface. More information on the product is available here: Electronic position

his year, GmbH has once again supported the Green Academy of the Carl Schurz Haus Institute, which took place in Freiburg at the beginning of August. The scholarship was awarded to Natali Kasem from Syria who has only been in Germany since June and has not been able to learn any German yet.
 
During the English language holiday course, she had the chance to exchange views with young people from France, Italy and Freiburg.

The “Green Academy” combines English lessons and relevant outings in an integrated education program which focuses on sustainability. Among the outings on offer are visits to the recycling center in Haslach and the Eco Station.

now a member of the Packaging Excellence Center, the technology and competence centre for packaging and automation technology based in the economic region of Stuttgart. To welcome SIKO GmbH as a new member, CEO Sven Wischnewski received a stele presented personally by Markus Höfliger (Chairman of the PEC Association) at the members’ convention

Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.“We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.” This year the award went to for its electronic position indicator AP10. Ronald Goedhart from the Dutch  agency Isotron Systems B.V. took great pleasure in accepting the award.

GmbH is a leading supplier of position indicators and actuators for format adjustment on packaging machines. The company now wants to contribute this know-how to the PEC Technology and Competence Center to collaborate with manufacturers of packaging machines and automation components in creating new solutions for the packaging processes of the future.
 
In all the team won five German championships, more than ever before. “We can be really pleased with our success over the past season. Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. “We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.”
  the measuring technology company from Buchenbach, starting sponsoring the Lexware mountain bike team this year and is very pleased with its achievements. “Sponsors, coaches, managers, parents and friends all worked really well together. I would also like to thank all members of the team for their great cooperation. All this has made all our hard work really worthwhile,In all the team won five German championships, more than ever before. “We can be really pleased with our success over the past season. Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. “We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.”” Berhe adds. Both the team and GmbH are obviously looking forward to the next season!

he ETOP Innovation Award is presented at the “Elektrotechniek 2015” trade fair, one of the most important shows of the industry in the Netherlands.In all the team won five German championships, more than ever before. “We can be really pleased with our success over the past season. Five German championship titles and the international successes of Max Brandl are unusual, but the achievements of the rest of the team are also impressive. We don’t only gage our success with medals,” summarizes the team’s chief Daniel Berhe. Mit seiner innovativen Technologie und der neuen, patentierten Funktionsweise sorgte er für Aufsehen. Und nicht nur das: Er bekam den i-NOVO Tech Award verliehen, welcher im Rahmen der Messe vom Online-Industrieportal DirectIndustry ausgelobt wurde.“We had a number of really satisfying results, but obviously in sport you have to face disappointments which are also character-building.” This year the award went to for its electronic position indicator AP10. Ronald Goedhart from the Dutch  agency Isotron Systems B.V. took great pleasure in accepting the award.

The electronic position indicator AP10 is used to monitor format adjustment, helps to minimise tooling times and therefore boost machine efficiency. It also features a bus interface. More information on the product is available here: Electronic position

his year, GmbH has once again supported the Green Academy of the Carl Schurz Haus Institute, which took place in Freiburg at the beginning of August. The scholarship was awarded to Natali Kasem from Syria who has only been in Germany since June and has not been able to learn any German yet.
 
During the English language holiday course, she had the chance to exchange views with young people from France, Italy and Freiburg.

The “Green Academy” combines English lessons and relevant outings in an integrated education program which focuses on sustainability. Among the outings on offer are visits to the recycling center in Haslach and the Eco Station.