DUNGS – GAS BOILER EQUIPMENT

DUNGS VIET NAM

DUNGS

Công ty TNHH Kỹ Thuật TKT là đại lý nhập khẩu và phân phối nhãn hiệu DUNGS tại thị trường Việt Nam.

 

Tại Việt Nam, sản phẩm được dùng rất phổ biến và rất quen thuộc tại thị trường Việt Nam chuyển dùng cho nồi hơi đốt dầu và đốt bằng Gas, CNG…Sản phẩm của DUNGS đáp ứng đầy đủ tất cả các giải pháp về điều khiển dành cho các nồi hơi đốt dầu và đốt Gas như Mechmar Boiler, Geka Boiler.…..

Một số sản phẩm tiêu biểu của DUNGS như pressure regulation valves, Gas valves, Pressure switches, Solenoid valves…..

 

là đại lý nhập khẩu và phân phối nhãn hiệu  tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, sản phẩm thương hiệu được dùng rất phổ biến và rất quen thuộc tại thị trường Việt Nam chuyển dùng cho nồi hơi đốt dầu và đốt bằng Gas, CNG…Sản phẩm của đáp ứng đầy đủ tất cả các giải pháp về điều khiển dành cho các nồi hơi đốt dầu và đốt Gas như Mechmar Boiler, Geka Boiler.…..Một số sản phẩm tiêu biểu của như pressure regulation valves, Gas valves, Pressure switches, Solenoid valves…..

là đại lý nhập khẩu và phân phối nhãn hiệu  tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, sản phẩm thương hiệu được dùng rất phổ biến và rất quen thuộc tại thị trường Việt Nam chuyển dùng cho nồi hơi đốt dầu và đốt bằng Gas, CNG…Sản phẩm của đáp ứng đầy đủ tất cả các giải pháp về điều khiển dành cho các nồi hơi đốt dầu và đốt Gas như Mechmar Boiler, Geka Boiler.…..Một số sản phẩm tiêu biểu của như pressure regulation valves, Gas valves, Pressure switches, Solenoid valves…..

Để được tư vấn và báo giá xin vui lòng liên hệ:

BỘ PHẬN KINH DOANH – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT

là đại lý nhập khẩu và phân phối nhãn hiệu  tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, sản phẩm thương hiệu được dùng rất phổ biến và rất quen thuộc tại thị trường Việt Nam chuyển dùng cho nồi hơi đốt dầu và đốt bằng Gas, CNG…Sản phẩm của đáp ứng đầy đủ tất cả các giải pháp về điều khiển dành cho các nồi hơi đốt dầu và đốt Gas như Mechmar Boiler, Geka Boiler.…..Một số sản phẩm tiêu biểu của như pressure regulation valves, Gas valves, Pressure switches, Solenoid valves…..

là đại lý nhập khẩu và phân phối nhãn hiệu  tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, sản phẩm thương hiệu được dùng rất phổ biến và rất quen thuộc tại thị trường Việt Nam chuyển dùng cho nồi hơi đốt dầu và đốt bằng Gas, CNG…Sản phẩm của đáp ứng đầy đủ tất cả các giải pháp về điều khiển dành cho các nồi hơi đốt dầu và đốt Gas như Mechmar Boiler, Geka Boiler.…..Một số sản phẩm tiêu biểu của như pressure regulation valves, Gas valves, Pressure switches, Solenoid valves…..

là đại lý nhập khẩu và phân phối nhãn hiệu  tại thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, sản phẩm thương hiệu được dùng rất phổ biến và rất quen thuộc tại thị trường Việt Nam chuyển dùng cho nồi hơi đốt dầu và đốt bằng Gas, CNG…Sản phẩm của đáp ứng đầy đủ tất cả các giải pháp về điều khiển dành cho các nồi hơi đốt dầu và đốt Gas như Mechmar Boiler, Geka Boiler.…..Một số sản phẩm tiêu biểu của như pressure regulation valves, Gas valves, Pressure switches, Solenoid valves…..