CEMA – GE

CEMA GE

Công ty TNHH Kỹ Thuật TKT là đại lý của hãng GE-CEMA, chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị GE-CEMA tại Việt Nam chuyên về sản phẩm dòng Power Controls như: CEMA – GE Push Buttons & Pilot Devices, CEMA GE Contactor, CEMA-GE Relays, CEMA-GE Starters, CEMA – GE Overload Relays, CEMA-GE timers, CEMA-GE control blocks, CEMA-GE Circuit Breakers….

Một số sản phẩm đặc trưng dòng Power Controls của GE-CEMA:

1. CEMA- Push-buttons Series P9 – 22mm

CEMA- VIET NAM P9

2. CEMA- Push-buttons Series 077 – 30mm

CEMA Viet Nam- Push button Series077

3. CEMA – CR104P NEMA Pilot Devices

CEMA- CR104P NEMA Pilot Devices

4. CEMA 451 Series Terminal Blocks

CEMA VIET NAM - 451 Series Terminal Blocks - IEC

5.  CEMA- CR151 Terminal Blocks

CEMA VIET NAM- CR151 Terminal Blocks - NEMA

6. CEMA- GE Electronic Overload Relay

CEMA VIET NAM- CEMA

7. CEMA GE – C-2000* Contactor

CEMA VIIET NAM - CEMA Contactor - C2000

8. CEMA- GE Electronic Timers & Protective Relays

CEMA VIET NAM- CEMA Relay - IEC

9. CEMA- GE CR420 General Purpose Plug-in

CEMA VIET NAM- CEMA CR420 General Purpose Plug-in

Mọi thông tin xin liên hệ:

BỘ PHẬN KINH DOANH – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT

Push button P9MET4BL1 – GE VIET NAM; Push button  P9B11VN – GE VIET NAM; Push button P9B10VN – GE VIET NAM

Push button P9MET4BL1 – GE VIET NAM;  Push button P9B11VN – GE VIET NAM;Push button  P9B10VN –  GE VIET NAM