Honeywell Viet Nam

Honeywell Viet Nam

Honeywell Viet Nam – Công ty TNHH TKT là đại lý phân phối chính hãng nhãn hiệu Honeywell cho mảng đo lường và điều khiển công nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm và ứng dụng của Honeywell rất đa dạng về chủng loại và môi trường áp dụng.

Một số dòng sản phẩm chính như sau:

 

I. Honeywell Relays and Switches- Đây là các dòng luôn stock có sẵn tại kho TKT

 

Các mã sản phẩm relay và đế relay Honeywell luôn có sẵn số lượng lớn tại kho cty TKT như bên dưới:

 

BrandDescriptionModel
Honeywell Vietnam RelaySZR-LY2-S-N1 AC220V      (Có sẵn)
Honeywell Vietnam RelaySZR-MY2-S-N1 AC220V     (Có sẵn)
Honeywell Vietnam RelaySZR-MY2-S-N1 DC24V     (Có sẵn)
Honeywell Vietnam RelaySZR-MY4-S-N1 AC220V     (Có sẵn)
Honeywell Vietnam RelaySZR-MY4-S-N1 DC24V     (Có sẵn)
Honeywell Vietnam Đế RelaySZX-SLF-08SE     (Có sẵn)
Honeywell Vietnam ĐếRelaySZX-SMF-08SN     (Có sẵn)
Honeywell Vietnam ĐếRelaySZX-SMF-14SN     (Có sẵn)
Honeywell Vietnam RelaySZR-MY4-S-N1 AC110V     (Có sẵn)
Honeywell Vietnam RelaySZR-LY4-1-DC24V     (Có sẵn)

 

Honeywell Viet Nam

II. Single Loop PID controllers

 

Honeywell Viet Nam

Choosing the Right Honeywell 1/4 DIN Digital Controller

II. Multiloop PID controllers and Digital Controllers

 

Các mã hàng có sẵn tại kho TKT

BrandDescriptionModel
Honeywell Vietnam Digital ControllerDC1010CT-102-000-E   (Có sẵn)
Honeywell Vietnam Digital ControllerDC1010CR-102-000-E   (Có sẵn)
Honeywell Vietnam Digital ControllerDC1010CL-302-000-E   (Có sẵn)
Honeywell Vietnam Digital ControllerDC1020CL-302-000-E   (Có sẵn)
Honeywell Vietnam Digital ControllerDC1020CR-301-100-E   (Có sẵn)
Honeywell Vietnam Digital ControllerDC1020CR-701-000-E   (Có sẵn)
Honeywell Vietnam Digital ControllerDC1040CT-102-000-E   (Có sẵn)
Honeywell Vietnam Digital ControllerDC1040CR-102-000-E   (Có sẵn)
Honeywell Vietnam Digital ControllerDC1040CL-302-000-E   (Có sẵn)

Honeywell Viet Nam (Dai ly Honeywell Viet Nam)

III. Digital Controllers with programmable

IV. Actuator Motors

 

 

 

Honeywell Viet Nam

Choosing the Right Honeywell Rotary and Electric Actuator Motors -1

Honeywell Viet Nam

Choosing the Right Honeywell Rotary and Electric Actuator Motors -2

V. Transmitters for Temperature, Pressure, Level, and Flow

VI. Tank Level Gauging

V. Analytical Systems

VI. Recorders and Data Acquisition

 

Dai Ly Honeywell Viet Nam

Choosing the Right Honeywell Circular Chart Recorder

Nam)

Dai ly Honeywell Viet Nam

Choosing-the-Right-Honeywell-GR-Advanced-Paperless-Recorder

 

VII. Wireless Sensors and Transmitters

Để được tư vấn và báo giá xin vui lòng liên hệ:

BỘ PHẬN KINH DOANH – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT

Honeywell is the world’s leading provider of advanced software solutions to the process industries.

Honeywell Viet Nam

These solutions allow users to make faster and smarter decisions to improve safety, reliability, efficiency and sustainability.

 

Solutions tackle complex problems through a unique outcome-based consulting approach that supports better process design,

process history and analytics, operations excellence, production management and enterprise collaboration. 

Honeywell Viet Nam

Our award-winning advanced software portfolio and consulting services help users make sense of all the data in their plant(s).

 

Honeywell Viet Nam

 

 

 

 

Model:

SZR-LY2-S-N1 AC220V  – Relay Honeywell – SZR-LY4-X1-DC24V

SZR-MY2-S-N1 AC220V – Relay Honeywell- SZR-LY4-N1-DC12V

SZR-MY2-S-N1 DC24V- Relay Honeywell – SZR-LY4-N1-AC220V

SZR-MY4-S-N1 AC220V- Relay Honeywell –  SZR-LY4-N1-AC110-120V

SZR-LY2-1P-AC110-120V – SZR-LY2-1-DC24V

SZR-LY2-1-AC220V – SZR-LY2-1-DC12V

SZR-LY2-1-AC110-120V – SZR-MY4-X1-DC24V

SZR-MY4-N1-DC24V – SZR-MY4-N1-DC12V – SZR-MY4-N1-AC220V

SZR-MY4-N1-AC110-120V – SZR-MY4-D1-DC24V – SZR-MY4-1P-DC24V

SZR-MY4-1P-AC220-240V – SZR-MY4-1P-AC110-120V – SZR-MY4-1-DC24V

SZR-MY4-1-DC12V – SZR-MY4-1-AC220V – SZR-MY4-1-AC110-120V

SZR-MY2-X1-DC24V

SZR-MY4-S-N1 DC24V- Relay Honeywell –  SZR-LY4-D1-DC24V

SZX-SLF-08SE – Relay honeywell-  SZR-LY4-1P-DC24V

SZX-SMF-08SN – Đế relay honeywell -SZR-LY4-1P-DC24V

SZX-SMF-14SN – Đế relay honeywell -SZR-LY4-1P-AC220-240V

SZR-LY4-1P-AC110-120V – SZR-LY4-1-DC24V

SZR-LY4-1-DC12V – SZR-LY4-1-AC220V – SZR-LY4-1-AC220V – SZR-LY2-X1-DC24V 

SZR-LY2-N1-DC24V –  SZR-LY2-N1-DC12V  –  SZR-LY2-N1-AC220V

SZR-LY2-N1-AC110-120V  – SZR-LY2-D1-DC24V – SZR-LY2-1P-DC24V

 

Model:

SZR-LY2-S-N1 AC220V  – Relay Honeywell Viet Nam

SZR-MY2-S-N1 AC220V – Relay Honeywell Viet Nam

SZR-MY2-S-N1 DC24V- Relay Honeywell Viet Nam

SZR-MY4-S-N1 AC220V- Relay Honeywell Viet Nam

SZR-MY4-S-N1 DC24V- Relay Honeywell Viet Nam

SZX-SLF-08SE – Đế relay honeywell Viet Nam

SZX-SMF-08SN – Đế relay honeywell Viet Nam

SZX-SMF-14SN – Đế relay honeywell Viet Nam