Turck Việt Nam

Turck Việt Nam

Turck cung cấp các loại cáp với nhiều chất lượng khác nhau, hoàn toàn phù hợp với từng ứng dụng riêng.

Các sản phẩm đơn giản từ nhựa PVC đến PUR và PP cho ngành công nghiệp thực phẩm. Tất cả các dây cáp luôn sẵn sàng như “hàng trên sân” hay với các nối cắm theo khuôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *