Turck Việt Nam

Turck Việt Nam

Sản phẩm bao gồm bộ cấp nguồn, điều hòa điện, các multibarrier cũng như các hợp nối cáp ở mức độ bảo vệ IP20 và IP67. Phạm vi sản phẩm cũng bao gồm các loại kết nối thụ động như cáp fieldbus, phân phối các field và các điện trở dạng chấu nối. Các linh kiện phù hợp được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt và có thể gắn trực tiếp lên thiết bị máy hoặc sử dụng trong quy trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *