turck Việt Nam

turck Việt Nam

Dù ở đâu khi cần các tín hiệu điện tử được phân tách và xử lý hay khi các dòng và các nguồn cấp điện hạn chế dòng và điện thế cần thiết đã có các thiết bị giao tiếp Turck

Sản phẩm được sử dụng như một bộ khuếch đại chuyển mạch các điện, các module điều khiển van, các bộ ghép rờ le và giám sát tốc độ quay. Các thiết bị giao tiếp có các loại các thân module IP20 dùng trong các rây gắn DIN cũng như trong các thân IP67 gọn nhẹ được dùng trong các điểm điều khiển phân cấp. Các dòng sản phẩm cũng bao gồm các giải pháp sử dụng trong môi trường nguy hiểm và các thiết bị đạt tiêu chuẩn SIL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *