turck việt nam

turck việt nam

Đối với các ứng dụng liên quan đến độ an toàn, Turck cung cấp module khóa I/O IP67

Các sản phẩm trên với các kênh digital phổ quát và các tín hiệu digital vào an toàn cao có thể sử dụng làm tín hiệu đầu vào hay đầu ra. Các module cũng được trang bị các kênh digital bình thường và các cổng nối IO tổng. Điều này cho phép các kết nối chuẩn I/O và thiết bị liên kết IO nối được với module fieldbus IP67 ngoài các đầu vào ra an toàn. Thông qua các hub IO của thiết bị liên kết IO, lên tới hơn 32 tín hiệu digital phổ quát có thể kết nối được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *