BECKHOFF VIỆT NAM

BECKHOFF VIỆT NAM

BECKHOFF VIỆT NAM  I. GIỚI THIỆU

BECKHOFF thực hiện các hệ thống tự động hóa dựa trên công nghệ PC Control. Các sản phẩm bao gồm máy tính công nghiệp, I/O và Fieldbus Components, Công nghệ điều khiển. Các sản phẩm có thể được sử dụng như các thành phần riêng biệt hoặc tích hợp vào một hệ thống điều khiển hoàn chỉnh và liền mạch có sẵn cho tất cả các ngành. Triết lý “Tự động hóa Công nghệ Mới” của BECKHOFF đại diện cho các giải pháp tự động hóa và điều khiển toàn cầu được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ các công cụ CNC điều khiển đến tự động hóa tòa nhà thông minh.

Công ty TNHH Kỹ Thuật TKT là đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm của BECKHOFF trên toàn thị trường ở Việt Nam.

II. CÁC SẢN PHÂM CỦA BECKHOFF

  1. IPC BECKHOFF

    2. I/O BECKHOFF

    3. MOTION BECKHOFF

    BỘ PHẬN KINH DOANH – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT