HeluKabel Cable

Helukabel Viet Nam

Leoni Viet Nam –  Cty TNHH Kỹ Thuật TKT chuyên nhập khẩu và phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam. HELUKABEL CABLE có trụ sở đăt tại Germany. HELUKABEL là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các loại cable điện cho các ngàng công nghiệp khác nhau như: Automotive & Commercial Vehicles, Industry & Healthcare, Communication & Infrastructure, Household & electrical appliances…

Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

Các chủng loại và ứng dụng của sản phẩn cáp điện helukabel

I. Helukabel- Automotive & commercial vehicles

Helukabel Viet NamLeoni Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Leoni tại Việt Nam.

II. Helukabel- Industry

Helukabel Viet Nam

Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

III. Helukabel- Healthcare

Helukabel Viet Nam

Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

IV. Helukabel – Communication

Helukabel Viet Nam

Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

V. Helukabel- Infrastructure

Helukabel Viet Nam

Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

VI. Helukabel- Electrical appliances

Helukabel Viet Nam

Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

VII. Helukabel- Conductors & copper solutions

Helukabel Viet Nam

Cáp điện Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

VIII. Helukabel- Fiber optics

Helukabel Viet Nam

Cáp điện Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

Để được tư vấn và báo giá xin vui lòng liên hệ:

BỘ PHẬN KINH DOANH – CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT

 

Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam

Cáp điện Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam

Cáp điện Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabeltại Việt Nam.

Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam

Cáp điện Helukabel Viet Nam – Cty TKT Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam.

Đại lý phân phối cáp điện Helukabel tại Việt Nam